Ik werk zoals ik leef: bezield, met humor en inlevingsvermogen

Over Heleen

Zelf leef ik vanuit een brede spirituele inspiratie

Ik ben breed geïnteresseerd en opgeleid en gebruik mijn bagage om mensen van alle levensovertuigingen bij te staan. Ik ben gericht op verbinding en bouw graag een brug tussen oude en nieuwe rituelen, tussen verschillende generaties en tussen gelovigen en niet- of andersgelovigen.

foto: Patrick Bongartz

Tussen de regels

Liefde is het hart van het heelal

Contact van hart tot hart

In het vak van ritueelbegeleider combineer ik mijn gevoel voor taal met mijn liefde voor en nieuwsgierigheid naar mensen en hun leven. Het geeft mij energie om op wezenlijke momenten van betekenis te zijn voor anderen.

Ik volgde de opleiding tot ritueelbegeleider bij Gaandeweg Uitvaart Educatie.

Mijn symbool is de spiraal

De levensweg, de oneindige cirkelvorm. Een weg die begint en eindigt bij het hart

Skip to content